خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند!

  ۴۶ ثانیه

  ۱۵ مه ۲۰۲۱

عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. معنی این سخن عیسی مسیح چی است؟‌ چطور کسانی که گرسنه و تشنهٔ عدالت هستند،‌ سیر خواهند شد؟

دانلود

متن برنامه / متن سرود