خوشا بحال فقیران روحانی

  ۲۸ دقیقه

  ۲۸ آوریل ۲۰۲۲

بزرگترین خطبه تاریخ بشر تا به امروز که به موعظه روی کوه نیز معروف است، حدود 2000 سال پیش توسط عیسی مسیح ایراد شده است. عیسی در این خطبه، عمق مفهوم شریعت موسی و هدف آن را برای مردم توضیح می‌دهد.

عیسی مسیح که شخصاً یک انقلاب معنوی را به راه انداخته بود، در برابر ملاها و رهبران مذهبی می‌ایستد تا آنها را متوجه سازد تفسیری که از شریعت موسی دارند کاملاً اشتباه است و باید در مورد آن تجدید نظر کنند.(متی۵: ۳)

دانلود