خلقت تازه

خلقت تازه

  اخیرا: ۲۹ اُکتُبر ۲۰۱۹

در این برنامه در مورد کار خدا در بین انسانها و مخصوصا در بین افغانها به بحث و گفتگو می‌پردازیم. همچنین شهادت ایمان آوردن افغانها را می‌شنویم که چطور خدا زندگی آنها را بعد از ایمان به مسیح تبدیل می‌کند.

برنامه‌ها