حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش، دشت برچی، کابل

  ۶ دقیقه

  ۲۵ اُکتُبر ۲۰۲۰

در این هفته گذشته، یک حمله وحشت‌ناک در مرکز آموزشی کوثر دانش که در منطقه دست برچی شهر کابل است صورت گرفت. ما برای تمام هموطنان ما که عزیزان خود را از دست داده‌اند تسلیت می‌‌گویم و دعا می‌‌کنیم که خداوند خودش مردم ما را آرمش بدهد و در کشور ما یک صلح را بیاورد.

دانلود