حمله به شهر بامیان و دعا برای بامیان

  ۲ دقیقه ۱۸ ثانیه

  ۲۶ نُوامبر ۲۰۲۰

در این روزهای مشکلات در افغانسان، ما باید برای وطن ما دعا کنیم. ما به عنوان پیروان عیسی مسیح و شهروندان افغانستان برای وطن خود دعا می‌‌‌‌کنیم. امروز برای شهر بامیان دعا می‌‌‌‌کنیم بخاطر اینکه در بامیان انفجار وحشتناک صورت گرفت و بسیار هموطنان ما جان‌های خود را از دست دادند و مجروح شدند.

دانلود