جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۲۰ حمل ۱۳۹۹

  ۹ آوریل ۲۰۲۰

دانشگاه جان حاپکینس، که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهانی است، هر روز آمار جدید را در باره ویروس کرونا به نشر می‌رسانند. مطابق به این پژوهشگاه، این جدیدترین آمار در باره ویروس کرونا می‌باشد:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص جان خود را بخاطر این ویروس از دست داده‌اند:

دعا ما برای هر یک شما عزیزان این است:

خداوند تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.
اعداد ۶:۲۴-۲۶


مقاله‌های اخیرا