تو دیوانه هستی!

  ۳۷ ثانیه

  ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱

یکی از خواهرهای ما نوشته است که «تو دیوانه هستی؟» آیا پیروان عیسی مسیح دیوانه هستن که از او پیروی می‌‌‌کنند؟ آیا ما دیوانه هستیم که در مورد محبت و عشق خداوند به مردم خود می‌‌‌گویم؟

دانلود