تنها یک راه به سوی خداست

  

  ۲۸ مه ۲۰۲۱

در دنیا مذاهب، عقیده‌ها، راهها و روشهای مختلف زندگی وجود دارد. اما وقتی موضوع بر راه رسیدن به خدا در میان باشد، پس تنها یک راه از طریق عیسای مسیح است. عیسای مسیح در یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶ می‌گوید: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کسی به پدر (خدا) به جز از طریق من نمیرسد.

وقتی در مورد رابطه با خداوند صحبت می‌کنیم، عیسای مسیح همه را دعوت می‌کند که از طریق او به خدا برسند.

دانلود