تنها امید برای افغانستان

  ۲ دقیقه ۱۴ ثانیه

  ۲۳ اوت ۲۰۲۱

ما روزانه برای مردم خود و برای کشورمان افغانستان دعا می‌‌کنیم. در حالی که نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد، این را می‌‌دانیم که عیسی برای نجات بشر به جهان آمد. و تنها عیسی مسیح امید واقعی برای مردم ما است.

دانلود