تعمید چیست و چرا باید که تعمید بگیرییم؟

  ۲۷ دقیقه

  ۲۷ نُوامبر ۲۰۱۹

در عهد جدید، تعمید با آب در نام پدر و پسر و روح‌القدس انجام می‌‌شود. تعمید نشانه‌ای است از توبه ایماندار، آمرزش گناهان او، و پاک شدنش از گناه. در ضمن، تعمید نشانه‌ای است از اتحاد ایماندار با مسیح. وقتی ایماندار تعمید می‌‌گیرد، در مرگ مسیح شریک می‌‌شود. او نسبت به گناه و طبیعت قدیمی و گناه آلود خود می‌‌میرد. در همان زمان، او با قیام عیسی شریک و سهیم می‌‌گردد. از طریق ایمان، او زندگی روحانی جدیدی دریافت می‌‌کند و سرانجام، تعمید نشانه این است که ما عضو بدن مسیح گشته‌ایم. به طور خلاصه، تعمید نشانه این است که ما نجات را دریافت داشته‌ایم.
تمام این برکات تعمید را به واسطه ایمان به مسیح دریافت می‌‌داریم.

دانلود