تعصب و تبعیض

  ۱ ساعت

  ۱۴ اوت ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۲ آیه‌های ۱-۱۳ به ما درس می‌دهد که وقتی ما در مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کنیم به صورت طبیعی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم. به معنای دیگر مانند این دنیا فکر می‌کنیم، به طور مثال ثروتمندان در این دنیا بیشتر احترام می‌شوند و فقیران احترام نمیشوند. ما نمیتوانیم و نباید تعصب و تبعیض را در برخورد با مردم و ایمانداران نشان بدهیم. خداوند سرچشمه همه برکات در زندگی ماست. ما باید از عیسای مسیح پیروی و از اوامرش اطاعت کنیم که می‌گوید همسایه ات را مانند خود دوست بدار. اگر همسایه ما پولدار یا فقیر باشد فرق نمیکند ما باید او را دوست داشته باشیم.

دانلود