تجسم عیسی مسیح

  ۲۵ دِسامبر ۲۰۲۱

مریم با یوسف باهم نامزد بودند که یک اتفاق عجیب در زندگی مریم باکره رخ داد. 

فرشته وارد شد و به او گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.» اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی (یشوعه) خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی رابطه نداشته ام.» فرشته به او جواب داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو اِلیزابِت در سن پیری پسری در رَحِم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.» مریم گفت: «من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت.
لوقا ۱: ۲۸-۳۸

وقتی یوسف از حامله شدن مریم باخبر شد عصبانی شد، با اینکه مریم تمام ماجرا را به او قصه نموده بود. ولی او نمی توانست باور نماید، او می‌خواست که مریم را طلاق بدهد. ولی فرشته خدا در خواب یوسف آمد و مانع او شد. یوسف از امر خدا اطاعات نمود.

پیام تولد عیسی مسیح

۱ـ اطاعت درس مهمی است که ما می‌توانیم از مریم و یوسف در زاد روزعیسی مسیح یاد بگیریم.

۲- عیسی مسیح در آخوری محقر و کثیف تولد شد، تولد عیسی مسیح درین اخور برای ما پیام بسیار مهم دارد و آن اینکه عیسی مسیح امروز هم می‌تواند در قلبهای گناه آلود ما  افغان‌ها ساکن شود و به ما افغان‌ها قلبی تازه ببخشد. بیایید عزیزان بگذاریم که عیسی مسیح حاکم قلب ما گردد و گر نه،  اگر عیسی  مسیح هزاران بار دیگر متولد گردد و هزاران بار دیگر معجزات بکند و هزاران بار مصلوب گردد و قیام کند ولی در قلب ما وارد نگردد هیچ فایده ای برای ما ندارد.

وقتیکه که عیسی مسیح تولد شد . فرشته گان پیام خوش تولد منجی عالم را به غریب ترین و معمولی ترین افراد جامعه آن زمان یعنی چوپانان رساندند. پیغام کریسمس پیام امید برای ناامیدان و آزادی برای گناهکاران است.

اگر عیسی مسیح به این جهان نمی آمد ، خدا از ما دور می‌بود ، پیروزی بر گناه، مرگ و اسارت و شیطان وجود نمیداشت، امید و ایمانداری وجود نمی داشت.

عیسی مسیح  تنها کسی است که از روح القدس و تنها کسی است که از دختر باکره متولد شده است. عیسی مسیح تنها کسی است که آمد تا بمیرد تا ما نجات را مفت و رایگان دریافت نماییم .

خدا بوسیله تجسم خود محبت خود را در عمل برای ما نشان داد. آمدن عیسی مسیح درین جهان نتیجه مستقیم محبت خدا نسبت به انسان است. تمام مذاهب و ادیان از محبت و رحمت و فیض خدا صحبت می‌کنند ولی تنها در مسیحیت است که خدا برای نجات انسان گمشده  به زمین می‌اید و محبت خود را به ما  ثابت می‌نماید . تجسم عیسی مسیح پیغام محبت خداوند به انسان گناهکار است. ۳- ما بوسیله تجسم عیسی مسیح پسران و دختران خدا می‌شویم .

۴- ما بوسیله تجسم عیسی مسیح حیات جاودان می‌یابیم.

۵-  بوسیله تجسم عیسی مسیح دوران فیض و رحمت جایگزین دوران شریعت شد.

 ۶- بوسیله تجسم مسیح ما اطمینان از آمرزش گناهان و پیروزی بر شیطان، گناه، دنیا و مرگ می‌یابیم.

۷- بوسیله تجسم امکان شناخت بهتر و کاملتر خدا برای ما مُیسر می‌شود.

۸- تجسم عیسی مسیح امید و امکان زندگی مقدس را برای ما فراهم کرد. ما خوانده شده ایم که شبیه مسیح شویم .(افسسیان۴:۱۳ ، غلاطیان ۴:۱۹) ما خوانده شده ایم تا مقدس و کامل باشیم . یکی از پیام‌های کریسمس این است که ما به شباهت مسیح برسیم و در قدوسیت و محبت رشد کرده تا مثل او گردیم.

۹- تولد عیسی مسیح داستان ملاقات خدا از انسان است.

۱۰- میلاد عیسی مسیح درس فروتنی است. فروتنی خود خدا . فروتنی مریم با اینکه نمی فهمید چه سرنوشتی در انتظار او است ولی به خدا اعتماد کرد . فروتنی یوسف، با وجود اینکه مورد تمسخر مردم  قرار می‌گرفت ولی به خدا اعتماد کرد.

۱۱- میلاد  عیسی مسیح درس اطاعت و ایمان را به ما می‌آموزد.

امروز جهان و بخصوص ما افغانها به خدا بیش از کشور دیگر و بیش از هر زمانی دیگر احتیاج داریم، هر روزه در افغانستان به ده‌ها نفر در اثر گرسنگی، حملات انتحاری، خشونت‌های فامیلی...می‌می‌رند، بسیاری مردم به ادیان دروغین ایمان دارند و یک تعداد دیگر مردم زندگی خود را درعیاشی و بی تفاوتی و گناه و افسردگی و سرگردانی سپری می‌نمایند.  اما خدا از ما انتظار دارد که همچون مریم مسکن خدا باشیم .

درین ایام مبارک تولد عیسی مسیح بیایید تصمیم بگیرید که به عیسی مسیح ایمان بیاورید و هر روز را با خدا سپری نماییم .

هموطنان عزیز هدف تجسم خدا درزمین، با یک امر حیاتی سر و کار دارد: با مرگ و زندگی انسان، با هلاکت و عذاب جاودانی و حیات جاودانی بشر. این مهمترین پیام عید میلاد است. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما از هلاکت و جزای گناه بخشیده می‌شویم. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم علاوه از اینکه از حیات جاویدان برخوردار می‌‌شویم، در این دنیا نیز از عطایای حیات روحانی و آسمانی بهره ‌مند می‌شویم.


مقاله‌های اخیرا