تجاوز جنسی ملا به دختران در مساجد

  ۲۹ دقیقه

  ۳ فِورِیه ۲۰۱۸

تجاوز جنسی در هرات یکی از مواردیست که همواره باعث نگرانی شهروندان این ولایت بوده و این شهروندان همیشه از این ناحیه شکایت داشته و اکثرآ تجاوزهای جنسی در این ولایت از طرف ملاها صورت می‌گیرد.
به تازه گی یکی از دختران 9 ساله در این ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته .آنهم از طرف یک ملای مسجد، در قریه فاقدان ولسوالی غوریان این ولایت.
ملا بعد از اینکه دیگر شاگردان رفتند، این دختر خورد سال را به بهانۀ به خانه خود برد و بالایش تجاوز نمود.
برای فهمیدن بهتر این موضوع به این برنامه گوش فرا دهید.

دانلود