تبریکی کریسمس ۲۰۲۰

  

  ۲۵ دِسامبر ۲۰۲۰

به نماینده گی از ست ۷ پارس، کارکنان برنامه راز زندگی و خانواده خود جشن کریسمس یا تولدی عیسای مسیح را به شما و خانواده‌های تان تبریک می‌گوییم. دعا ما این است که صلح و سلامتی عیسای مسیح با شما باشد

دانلود