تبریکی جشن نوروز ۱۴۰۰

  

  ۱۹ مارس ۲۰۲۱

.
به نماینده گی از خانواده خود، کارکنان برنامه راز زندگی و ست ۷ پارس، سال نو و نوروز ۱۴۰۰ را به هر یک شما تبریک و مبارک باد می‌‌گویم. دعا می‌‌کنیم که خداوند در سال جدید به رهبران افغانستان حکمت تا صلح و آرامش و پیشرفت در افغانستان بوجود آید.

دانلود