بیا مرا پیروی کن

بیا مرا پیروی کن

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

چطور كسى می‌‌تواند مسیحی یعنی پیروی عیسی مسیح شود؟ آیا مسیحیان نماز می‌‌خوانند؟ روزه می‌‌گیرند؟ زکات می‌‌دهند و حج می‌‌روند؟ برای جواب دادن به این سوالات و سوالات مختلف دیگر در مورد ایمان مسیحی که شما هر روز به آن مواجه می‌‌شوید، رادیو صدای زندگی سلسله برنامه‌های رادیویی زیر عنوان «بیا مرا پیروی کن» تهیه نموده است. این سلسله برنامه‌ها شامل ۴۰ برنامه است که استاد به دو شاگرد خود از پیرو شدن عیسی مسیح تا رسیدن به حج آسمانی تعلیم می‌‌دهد. شما دوست مهربان نیز دعوت هستید که در این سفر ما را همراهی کنید. در طول برنامه شما سرود‌های دلنشین روحانی نیز خواهید شنید.
برای معلومات مزید به این ویب سایت مراجعه کنید: https://www.come-follow-me.org/

برنامه‌ها