برنامه ویژه کریسمس ۲۰۲۰

  ۱ ساعت

  ۲۶ دِسامبر ۲۰۲۰

کریسمس شروع آمدن خدا به جهانی است که خودش خلق کرده است. تولد عیسای مسیح یک معجزه برای بشر بود که خدا تصمیم گرفت خودش در جسم عیسای مسیح به این دنیا بیاید و در بین ما زندگی کند. انجیل می‌گوید که در مسیح ما فیض و راستی را دیدیم. عیسای مسیح گفت من نور دنیا هستم. آرزوی ما این است که در این کریسمس شما نور عیسای مسیح را در زندگی تان داشته باشید. ما هر روز تاریکی را در افغانستان و جاهای دیگر می‌بینیم که ضرورت به نور عیسای مسیح دارد. کریسمس تان مبارک باشد.

دانلود