برای نجات چه باید کرد؟

  ۱۸ سِپتامبر ۲۰۱۴

۱– اولین راه بدست آوردن نجات بازگشتن از حیات آمیخته به گناه یعنی توبه است.
تنبیه از دست معلمین و توبه توبه گفتن، این توبه واقعی نیست بلکه از ترس توبه نمودن است نه ازعمق دل.
– بعضی اشخاص در بستر مرگ توبه میکنند. این هم توبه واقعی نیست. بلکه توبه از مجازات مرگ است.
– بعضی افراد زمانیکه یک عمل را انجام میدهند بعداً میگویند« ای کاش که این کار را نمی کردم.» این توبه نیست بلکه افسوسی است.
– یهودای اسخریوطی وقتی متوجه شد که چه جنایتی را کرده که عیسی بی گناه را به مرگ تسلیم کرده از پشیمانی خود را به دار کشید. این توبه نیست بلکه حس تقصیر است نه توبه، چون خود کشی توبه نیست
توبه خیلی عمیقتر از احساس تقصیراست. توبه درک کردن زشتی و بد ی و عاقبت بد گناه است. توبه نفرت پیدا کردن از گناه و رو گشتاندن ازآن است.
مفهوم و معنی واقعی توبه در داستان پسر گمشده خوب و واضح درانجیل لوقا فصل های ۱۸ و ۱۹ نقل شده است.
زمانیکه حضرت داود نبی بر ضد خدا گناه میکند. او عاجزانه و دل پر از درد پیش خدا استغاثه و گریه میکند تا خدا گناهان او را ببخشد.
در مزمور، فصل ۵۱ آیات ۱ الی ۱۲میخوانیم: « مرا از شرارتم کاملاً شست و شو ده و از گناهم مرا پاک کن. من به نافرمانی خود اعتراف میکنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام. پس کلام تو در مورد من راست و داوری تو علیه من عادلانه است.
من گناهکار بدنیا آمده ام و از همان لحظه ای که نطفه ام در رَحِم مادر بسته شد، گناه همراه من بوده است. تو خواهان صداقت باطنی هستی، پس حکمت را در قلب من به من بیاموز. مرا با بتۀ زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. خوشی و خرمی را به من بشنوان تا وجود شکسته ام دوباره به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان و همۀ خطاهایم را محو کن.ای خدا، دل پاک در من بیافرین و روح راستی را در باطنم تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح قدوس خود را از من مگیر. خوشی نجات را به من باز ده و روح مایل و مُطیع را در من ایجاد کن.»
۲- دومین قدم به طرف نجات اعتراف به ایمان یا تسلیمی به خدا
در کتاب اعمال رسولان نوشته شده است چه کنم که نجات یابم؟ جواب دادند: »به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت«.( اعمال ۱۶ : ۳۰ و ۳۱)
کتاب مقدس میفرماید:» زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات می یابی. زیرا انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده میشود و با زبان خود اقرار می کند و نجات می یابد«(رومیان ۱۰: ۹و ۱۰)
اگر ما به گناهان خود اعتراف نمایم، خدا عادل و امین است تا گناهان ما را بیامرزد
۳- سومین قدم تجربه ایمان درنجات که در اعمال و صفات روزمره ما دیده میشود
روح مقدس خداوند، بعد از اینکه ما به عیسی مسیح آوردیم، ما را از اسارت تبعیت از گناه و خواهش‌های جسمانی و نفسانی ما می‌ رهاند.
پیروان مسیح در اول نجات را دریافت می‌دارند؛ بعد از آن به کمک روح القدس ما حقیقتاً قادر می‌شویم تا اعمال نیکو انجام دهیم. ما اعمال نیکو را به این سبب انجام نمی دهیم تا نجات را کسب کنیم، بلکه اعمال نیکو انجام می‌دهیم چون قبلا نجات یافته ایم.
نجات ما از آغاز تا پایان، بر فیض خدا استوار است و توسط ایمان دریافت می‌شود.
از آنجاییکه روح القدس در زندگی روزمزه ما را یاری میرساند که ثمره روح القدس در کتاب مقدس چنین مکتوب است: « اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد :  محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد»( غلاطیان ۵ : ۲۲ – ۲۳ )
اعمال نیکو دلیلی است بر حقیقی بودن ایمان ما؛ ایمان حقیقی پیوسته اعمال نیکو را به ثمر می‌آورد.

                                               عیسی مسیح، تنها راه نجات ما

مقاله‌های اخیرا