بخشیدن دیگران در حقیقت بخشیدن خود تان است

  ۲۸ دقیقه

  ۱۱ فِورِیه ۲۰۲۱

چرا باید دیگران را ببخشیم؟
زیرا کسی که نمی بخشد بزرگترین قربانی انتقام خودش می‌گردد. این فرد به دلیل نارضایتی درونی ، نفرت و تلخی از درون شکنجه می‌شود. چه مصیبتی اگر تسلیم احساساتی شویم که باعث اتلاف انرژی و آسیب رساندن به سلامت روحی و روانی ما گردد!

دانلود