بخشش و شفا

  ۱۰ ثانیه

  ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

در سفر زندگی همشه به یاد داشته باشید،‌ که بخشید دیگران قلب خود ما را هم شفا می‌‌دهد.

دانلود