بخاطر ویزه کدام کشور مسیحی شدی؟

  ۱ دقیقه ۳ ثانیه

  ۱۵ نُوامبر ۲۰۲۲

اتهام رایج به مسیحیان افغانستان این است که آنها مسیحی می‌‌شوند تا به راحتی به عنوان پناهنده پذیرفته شوند و یا ویزای مهاجرت به کشورهای غربی به آنها داده شود. این سوال از من پرسیده شد و من باید یک اعتراف کنم!

دانلود