با ایمان به عیسای مسیح دلهای شماهرگز پریشان نخواهد شد

  

  ۸ اُکتُبر ۲۰۲۱

.ما مسیحیان بر این باوریم که با ایمان به عیسی مسیح می‌توانیم با خداوند آزادانه در ارتباط باشیم. حتی در زمان رنج، ترس و اضطراب، در او احساس آرامش کنیم و در گمگشتگی و تاریکی خویش، امید را در او بیابیم و محبت واقعی یک پدر، و آرامشی الهی را همواره احساس کنیم .

دانلود