ایمان و حکمت

  ۱ ساعت

  ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰

رساله یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱-۸ به ما درس می‌دهد که وقتی مشکلات و سختیها به خاطر ایمان ما در زندگی ما رخ می‌دهد، ما شاد باشیم. همچنان ما باید از خداوند خواهش کنیم تا به ما حکمت بدهد. حکمت خدا با معلومات دنیایی و هوشیاری فرق دارد. حکمت خدا خواست و قلب خدا را به ما آشکار می‌سازد. ما ایمانداران هر روز به حکمت خدا در زندگی خود ضرورت داریم.

دانلود