اگر کسی بگوید من قیامت و حیات هستم، شما چی گونه واکنش نشان می‌دهید؟

  

  ۴ دِسامبر ۲۰۲۰

وقتی ما با چالشهای بزرگ در زندگی روبرو می‌شویم یا فاجعه‌ها را در جهان می‌بینیم، فکر می‌کنیم که قیامت یا آخر جهان نزدیک شده است. عیسای مسیح در یوحنا فصل ۱۱ آیه ۲۵ می‌گوید که من قیامت و زندگی هستم. وقتی ما به عیسای مسیح ایمان بیاوریم ما هم صاحب زندگی جاوید می‌شویم.دانلود