اهمیت اتحاد در مسیح

  ۱ دقیقه ۴ ثانیه

  ۵ نُوامبر ۲۰۲۱

در کلام خدا ما می‌خوانیم که بار‌ها خداوند به اتحاد در بین ایمان داران اشاره می‌کند و از اهمیت ان می‌گوید و حکم می‌کند که در محبت و ایمانشان یک دل باشند همان گونه که خدای پدر و مسیح یکی هستند

دانلود