انگشت پرنجابت

  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

 نیروی نجاتبخش مسیح رهگشای ما
ما انتخاب رهبر ایمان نموده ایم
فرزند نیک قادر مطلق رای ما

ما خسته ز رنگ های تعلق گشته ایم

بشنو تو ای خدای حقیقت نوای ما

ما را بده بصیرت و دید جهان نما

بکشا بسوی کلبه عیسی پای ما

ما تکیه بر قرار مسیحا کنیم که وی

بکشوده او مسیر حق و اعتلای ما

ما رهسپار منزل معشوق گشته ایم

این است براه عشقِ مسیحا وفای ما

ما خادمان راه خداوند قادریم

این است اول و آخر و هم انتهای ما

ما یافتگان راه حقیقت کجا رویم؟

ای رهنما و رهبر و ای پیشوای ما

ما پیروان مکتب عیسی و راه وی

در خون ما تپیده و در لابلای ما

ما همرهان کشتی و امواج پر خطر

تا ساحل مقصود مسیح نا خدای ما

ما بندگان عاصی و او شد نجاتبخش

تا جان خود سپرد، چنان از برای ما

                             ( شعر از: س.و پاول )

 

مقاله‌های اخیرا