انتخابات ۱۳۹۸

  ۲۷ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در هر کشوری انتخابات برگزار می‌گردد، ولی مهم این است که این انتخابات چقدر شفاف و بدون دستکاری است. آرزوی مردم از این انتخابات این است که رأی ایشان مهم شمرده شود و مطابق رآی ایشان ریس جمهوری آینده انتخابات شود، تا در آینده دموکراسی نهادینه شود. به خاطر درک مهم این موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش فرا دهید. تشکر

دانلود