از کجا می‌دانم که خدا مرا دوست دارد؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱۱ فِورِیه ۲۰۲۱

آیا تا به حال به محبت کسی نسبت به خود تان شک کرده اید؟
به عنوان مثال ، اگر کسی بیاید و به شما بگوید فلان شخص شما را دوست دارد ، باورتان می‌شود؟
حقیقت این است که گاهی اوقات می‌توانیم به محبت دیگران نسبت به خود شک کنیم. اما در مورد محبت خدا هرگز نه؟ زیرا که خدا ، خودش محیت است.

دانلود