ابراهیم: دوست خدا

  ۳۱ دقیقه

  ۶ مه ۲۰۱۲

ابراهیم، دوست خداوند، کسی هست که عیسی مسیح نجات دهنده بشر از نسل او هست. ما باید از زندگی او الگو بگیریم. ابراهیم هیچ وقت به مسایل دنیوی دل نبست. از خداوند در هر حالت اطاعت نمود. خداوند از ابراهیم خواست که به او قربانی کند، او با قربانی کردن یگانه فرزندش ثابت کرد که خداوند را از همه چیز در زندگی خود بالاتر می‌‌دانیست. خداوند همیشه به وعده‌های خود عمل می‌‌کند ما باید انتظار بکشیم. ما باید در هر قدم از زندگی خود انتظار خواست و اراده خداوند را داشته باشیم.

دانلود