آیا پیروان عیسی مسیح کافر هستند؟

  ۶ دقیقه ۲۹ ثانیه

  ۱۰ مارس ۲۰۲۰

شاید شما زیاد شنیده باشید که پیروان عیسی مسیح کافر هستند. آیا پیروان عیسی مسیح کافر هستند؟ کافر کسی است که حقایق کلام خداوند را پنهان می‌‌کند. در این ویدیو ما در باره ۳ عقیده پیروان عیسی مسیح صحبت می‌‌کنیم. اول، پیروان عیسی مسیح به مکتوب الهی کاملاً ایمان دارند. دوم، آنها به قدرت و غیرت خداوند ایمان دارند و باور دارند که خداوند از کلام خود محافظت می‌‌کند. سوم، پیروان عیسی مسیح کلام خداوند را پنهان نمی‌کنند. آنها کلام خداوند را علام می‌‌کنند. پس آیا ما می‌‌توانیم پیروان عیسی مسیح را کافر بگویم؟‌ شما چی فکر می‌‌کنید؟

دانلود