آیا عیسی مسیح پیامبر خداست یا فرزند خدا؟

  ۲۹ دقیقه

  ۱۵ فِورِیه ۲۰۱۹

همه مردم ما به این باور هستند که عیسی مسیح پیامبر خداوند است. لیکن، چرا پیروان عیسی مسیح او را فرزند خداوند می‌‌خوانند؟ در این برنامه، ما در این باره صحبت می‌‌کنیم که در انجیل شریف ما می‌‌خوانیم که جبرائیل فرشته، وقتی خبر تولد عیسی مسیح را به بی‌بی مریم می‌‌دهد، می‌‌گوید که عیسی مسیح به فرزند خدای متعال ملقب خواهد شد. پس پیروان عیسی مسیح او را فرزند خداوند لقب نداده‌اند بلکه این فرشته خداوند اول او را این لقب را می‌‌دهد. بعدأ خداوند خودش عیسی مسیح را فرزند خود خطاب می‌‌کند. پس، ما عیسی مسیح را فرزند خداوند بخاطر اینکه خداوند؛ فرشته خداوند، و کلام خداوند او را چنین خطاب می‌‌کند.

دانلود