آیا عبادت به زور می‌شود؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۱ ژانوِیه ۲۰۲۲

سه جوان یهودی بنام شَدْرَک، میشک و عَبِدْنَغو، خداوند را از عمق قلب دوست داشتند و او را عبادت و احترام می‌‌‌کردند. مهم نبود این کار به چه قیمتی تمام می‌‌‌‌شود. ایمان و اطاعت ایشان در طی قرنهای متمادی الهام بخش نسل ایمانداران بوده و است.
از زمان عیسی مسیح تا کنون، هزاران مسیحی با همین انتخابی روبرو شده‌اند که این سه جوان شجاع با آن روبرو شده و مرگ را به خیانت بر خدای خویش ترجیح دادند. کتاب دانیال چیز‌های زیادی برای گفتن برای ما مسیحیان افغان دارد.
مسیحیان خوانده شده‌اند تا خداوند را در رنجهای خود جلال دهند، چه زنده بمانند و چه بمیرند. اما به یاد داشته باشیم که رنج بردن بخاطر مسیح، پاداش عظیمی را بهمراه دارد. خداوند وعده داده است که پس از مدت کمی رنج بردن، خود او ما را احیاء کرده و ما را کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

دانلود