آیا شما ویروس کرونا را جدی می‌گیرید؟

  

  ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

ما باید ویروس کرونا را جدی بگیریم. ما باید به رهنماییهای دوکتوران گوش بدهیم و فاصله‌های اجتماعی را مراعات کنیم. همچنان ما باید به خدا ایمان داشته باشیم که خداوند ما را کمک می‌کند و از این حالت نجات می‌دهد

دانلود