آیا شما این شنیده اید که می‌گویند خدا مرا وسوسه کرد؟

  

  ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰


ما همه این را شنیده ایم که برادر یا خواهر یا دوست ما به می‌گوید خدا مرا وسوسه کرد. ما مسیحیان به این باور هستیم که خداوند هیچ وقت کسی را وسوسه نمیکند. وسوسه از جانب شیطان و از خواهشات نفسانی انسان بوجود می‌آید. خداوند ما را وسوسه نمیکند چون او خدای نیکو و خوب است.

دانلود