آیا خدا پسر دارد؟ - بخش ۳

  ۲۸ دقیقه

  ۸ ژوئن ۲۰۲۲

پسر خدا در زبان عبری اصلی به معنای برابر با خداست
یهودیان پاسخ دادند: ما نمی‌خواهیم تو را به خاطر کار نیک سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو ;I به عنوان یک انسان ادعای خدایی می‌‌کنی.
در عهد عتیق، خداوند ابتدا نام خود را بر موسی نازل کرد و گفت: «نام من «من هستم» است».
عیسی به او گفت: « بدانید که من هستم، حتی قبل از ابراهیم.»

دانلود