آیا خدا ما را می‌بیند و می‌شنود؟

  

  ۶ نُوامبر ۲۰۲۰


وقتی تراژیدی در زندگی ما رخ می‌دهد یا ما یکی از اعضای خانواده خود را از دست می‌دهیم، شاید ما موجودیت خدا را مورد سوال قرار بدهیم که آیا خدا ما را می‌بیند و می‌شنود؟ جواب این سوال بلی است، خدا همیشه بینا و شنوا است. خدا، خدای محبت است که ما را در زندگی و مشکلات زندگی کمک می‌کند. ما ضرورت داریم تا به خدا در زندگی خود توکل کنیم و اعتبار داشته باشیم.

دانلود