آیا خدا دعای ما را خواهد شنید؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۵ سِپتامبر ۲۰۱۹

در این ایامیکه مردم ما خسته از جنگ و ناامید هستند، بسیاری‌ها فکر می‌کنند که آیا خدا دعای ما را خواهد شنید و گناهان ما را خواهد بخشید؟
بیایید جواب این سوالات را در کتاب مقدس ببینیم.

دانلود