آیا تورات، زبور، و انجیل شریف منسوخ شده است؟

  ۴ دقیقه ۵۰ ثانیه

  ۲۱ اُکتُبر ۲۰۲۰

بسیاری از هموطنان ما به این باور هستند که تورات، زبور، انچیل شریف منسوخ شده است. آیا این حقیقت دارد و یا فقط به خاطر اینکه بسیار تکرار می‌‌‌شود، همه به آن ایمان دارند؟

دانلود