آیا این حقیقت دارد که کلام خدا دست خورده، منسوخ شده، و یا تحریف شده ؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود