آیا افغان‌ها بخاطر پاسپورت یا اسناد پیرو عیسی مسیح می‌‌شوند؟

  ۱ دقیقه ۵۲ ثانیه

  ۴ ژوئن ۲۰۲۱

یک سوءتفاهم‌ که در بین مردم ما رایج است که افغان‌ها پیرو عیسی مسیح بخاطر پناهندگی، یا پاسپورت خارجی و یا اسناد می‌‌‌‌شوند. بعضی وقت این حقیقت دارد که برخی از افغان‌ها به دلیل سختی‌هایی که به عنوان پناهنده با آن روبرو هستند ادعا می‌‌‌‌کنند مسیحی هستند، اما برخی از آنها واقعاً با خواندن انجیل شریف، عیسی مسیح را ملاقات می‌‌‌‌کنند و خداوند زندگی آنها را تغییر می‌‌‌‌دهد.

دانلود