آیا تغییرات شما را اذیت می‌‌کند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۵ اوت ۲۰۲۰

"آیا شما آماده تغییر در زندگی خود هستید؟ برخی از ما تغییر را دوست نداریم. ما خوشحالیم که همیشه در جایی که هستیم - در منطقه راحت خود باقی بمانیم، و کارهای خود را به سبک قدیمی انجام دهیم.
وقتی می‌بینیم زندگی و کار ما به همان روش قدیم پیش نمیرود، شروع به شکوه و شکایت می‌کنیم.
با این حال ، عزیزان ، پشت هر تغییر رمز و رازی وجود دارد که باید کشف کنیم تا از زندگی لذت ببریم."

دانلود