آموزش‌ها

آموزش‌ها

  اخیرا: ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

این یک فیلم آموزشی است که به افغان‌ها کمک می‌‌کند تا از وب سایت امید برای افغانها استفاده کنند ، تا با استفاده از منابع این وب سایت، به سوال‌های شان جواب پیدا کنند، بیاموزند و به دیگران تعلیم بدهند. هدف از تهیه این فیلم آموزشی، بالا بردن ظرفیت فنی افغانها، و استفاده مفید از وب سایت می‌باشد.

برنامه‌ها