آسیبهای روحی و روانی

آسیبهای روحی و روانی

  اخیرا: ۲۳ ژانوِیه ۲۰۲۴


آسیبهای روحی و روانی واکنش عاطفی پایداری است که اغلب از زندگی در یک رویداد ناراحت کننده گذشته ناشی می‌شود. تجربه یک رویداد آسیب زا می‌تواند به احساس امنیت، اعتماد به نفس، و توانایی تنظیم احساسات و هدایت روابط آسیب برساند. اکثر افغان‌ها در زندگی آسیب‌های شخصی یا اجتماعی را تجربه کرده اند. افرادی که در زندگی خود این آسیبها را تجربه می‌کنند به کمک متخصصین نیاز دارند. ما به عنوان ایمانداران باید از جامعه مسیحی کمک بگیریم و همچنین کسانی که درین مورد تخصص دارند کمک بگیریم. ما معتقدیم که خدا شفا دهنده ماست و او مایل است ما را از آسیب‌های ما شفا دهد.

برنامه‌ها