آرامش در مشکلات

  ۱ ساعت

  ۲۶ فِورِیه ۲۰۲۱

همه ما به اشکال گوناگون به مشکلات در زندگی واکنش یا عکس العمل نشان می‌دهیم. یک تعداد در هنگام مشکلات دیگران را ملامت می‌کنند، یک تعداد دیگر به شکایت کردن شروع می‌کنند، ما پیروان عیسای مسیح در وقت مشکلات اول به خدا رجوع کرده و از او کمک می‌خواهیم. ما به نام عیسای مسیح دعا می‌کنیم چون نام عیسی بالاتر از همه نامها است. همچنان وقتی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم ما بر علاوه دعا تلاش می‌کنیم خود و دیگران را از مشکلات نجات دهیم. یعنی دعا می‌کنیم و زندگی خود در هنگام مشکلات به خداوند می‌سپاریم.

دانلود