Why Do Christians Pray in the Name of Jesus Christ

  29 June 2022

Language: Dari

Jesus Christ is the only mediator between the Father and man in the Bible, and for this reason when it is said that in the name of Jesus Christ we ask the Father, that is, through Jesus Christ we ask for our prayers from God the Father.

عیسی مسیح تنها واسطه بین پدر و انسان در کتاب مقدس معرفی شده است و به این علت وقتی گفته می‌شود که به نام عیسی مسیح از پدر بطلبیم یعنی به واسطه گی عیسی مسیح دعاهای ما را از درگاه خدای پدر درخواست می‌کنیم.

دعا به نام عیسی مسیح در انجیل یوحنا چنین نوشته شده است: «شما می‌‌توانيد به نام من، هر چيزی از خدا درخواست كنيد، و من آن را به شما خواهم داد. چون من كه فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم، باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد. بلی، به نام من هر چه لازم داريد بخواهيد تا به شما عطا كنم»

مثلا ما پیروان مسیح دعا می‌نماییم: «ای خدای قادر مطلق، ای پدر مهربان آسمانی، ما ترا شکر می‌کنیم که ضروریات ما را بر آورده می‌سازی... این دعا را می‌طلبیم به نام عیسی مسیح»

با وجود اینکه عیسی مسیح به ما فرمود که اگر به نام او دعا نماییم او، آن کار را انجام می‌دهد. بعضی وقت ما مستقیم جواب آنرا دریافت می‌نماییم، اما بعضی اوقات خدای قادر مطلق به شکلی به دعای ما جواب می‌دهد که ما تأثیر مستقیم آنرا درک نمی نماییم. اما با وجود این هم، عیسی مسیح به تکرار از ما خواسته که با دعا به حضور خدا بیاییم.

وقتیکه دعا می‌کنیم لازم است که با امید و ایمان دعا کنیم نه در نا امیدی. مثلاً پیش خود بگوییم من می‌دانم که خدا این دعای مرا مستجاب نمی نماید، اما باز هم به حضور او دعا می‌کنم. ما باید بگوییم، من اطمینان دارم که خدا به دعای من جواب لازم می‌دهد  و با پشتکار نه صرف یک بار بلکه به تکرار دعا نماییم.

خدای قادر مطلق به آن دعا‌های ما جواب می‌دهد که توسط آن دعا او جلال پیدا می‌نماید. خدا هیچوقت به دعا‌های خود خواهانۀ ما که باعث جلال خدا نمی شود جواب نمی دهد. ما نباید از خدای قادر مطلق ای تقاضا را داشته باشیم، که به آن دعا‌های ما جواب بدهد که توسط آن حسادت و غرور ما سیراب شود. مثلاً دعا نماییم که خدایا: به من اینطور یک خانه را بده که هیچ کس مثل او نداشته باشد، یا خدایا آنقدر مال و دولت بده که هیچ کس همرایم رقابت کرده نتواند. پس ما نیاید چنین دعا‌ها از خدا بنام مسیح طلب نمایم.

خدای قادر مطلق همیشه بالا تر از اندازۀ که ما فکر می‌کنیم، پلان‌های نیک برای ما در نظر دارد. گوش دادن به مشوره‌های خدا یک جهت بسیار مهم در زندگی دعا گویانه ما را احتوا می‌نماید. در حقیقت دعا مشارکت همرای خداست. همچنان دعا مثل صحبت دو دوست بسیار صمیمی بین خود است. عیسی مسیح یک می‌فرماید:

دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم.
یوحنا ۱۵: ۱۵

مسیحیان به خدای مقدس که همچنین پدر آسمانی مهربان ما است دعا می‌کنند. گاهی به روح القدس نیز دعا می‌کنیم.  روح القدس گناهان ما را به ما یاد آوری می‌کند و در مورد آنها به ما هشدار می‌دهد.

ما از روح القدس به سبب اینکه ما را در مورد رفتار گناه آلود ما اخطار می‌دهد سپاسگزاری می‌کنیم. ما همچنان در دعا از روح القدس تقاضا می‌کنیم که ما رابه گناه ما متوجه نموده و یا در زندگی رهنمایی نماید و مشورۀ لازم بدهد. ما به عیسی مسیح هم دعا می‌کنیم که او خداوند نجات دهندۀ ماست.

هنگامی که ما پیروان مسیح برای عبادت جمع می‌شویم، به خدای مقدس که پدر آسمانی ما، عیسی مسیح نجات دهنده ما و روح القدس است، دعا می‌کنیم. خدای مقدس واقعاً یکی است و ما او را در تثلیث، پدر، پسر و روح القدس می‌شناسیم.

عیسی مسیح به سبب گناهان ما خود را  قربان نمود و از این لحاظ  است که ما به نام او دعا می‌کنیم. او مثل یک برۀ قربانی تمام گناهان ما را به دوش گرفت و به صلیب رفت تا ما از پرداخت جریمه گناه نجات یابیم. او ما را با خون خود خریده و آزاد کرد.

عیسی مسیح از مردگان برخاست و زنده شد. آیا کسی را می‌شناسید که از مردگان زنده شده باشد؟ عیسی مسیح مرگ و شیطان را شکست داد و زنده شد، بنابراین ما به نام او دعا می‌کنیم.

برعلاوه به دلایلی که پیشتر ذکر نمودیم خدای قادر مطلق عیسی مسیح را به حیث شفیع ما تعین نموده است. کلام خدا می‌فرماید:

ولی مأموریت عیسی با سوگند تأیید شد، وقتی خدا به او فرمود:
«تو تا به ابد کاهن هستی.»
خداوند این را با سوگند یاد کرده و هرگز قول او عوض نخواهد شد.
عبرانیان ۷: ۲۱

شاگردان عیسی خواستند تا دعا کردن را به ایشان بیاموزد. عیسی مسیح فرمود:

پس شما اینطور دعا کنید:
«ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم. ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین.»
متی ۶: ۹-۱۳

ما این دعا را به نام عیسی مسیح می‌طلبیم، آمین

Recent Articles