What Is Repentance

  18 June 2023

Language: Dari

"Aan de buitenkant lijken jullie schoon en heilig. Maar van binnen zitten jullie vol met doodsbeenderen! Jullie zijn een generatie van adderen, slangen, met absoluut geen vrees voor God. Maar julli

پولس رسول در زندان بود که ناگهان زمین لرزید و تمام درهای زندان باز شد. نگهبان زندان بلافاصله فکر کرد که همه زندانیان فرار کرده اند و این به معنای اعدام او بود. او در نا امیدی شمشیر خود را بیرون کشید و قصد داشت جان خود را بگیرد که پولس و سیلاس او را متوقف کردند و به او اطمینان دادند که هیچ کس فرار نکرده است.

زندانبان دید که واقعاْ کسی فرار نه نموده بود، پیش پاهای پولُس و سیلاس به زمین افتاد و گفت: « ... آقایان چه کنم که نجات پیدا کنم؟»

و آنها گفتند

سپس آنها را بیرون آورد و گفت: «ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟» جواب دادند: «به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.»
اعمال رسولان ۱۶: ۳۰-۳۱

خواندن این آیات، یادآوری این نکته مهم است که زندانبان

با شمشیر در دست قصد خودکشی داشت. او قبلاً به نقطه توبه رسیده بود. او با زانو‌های لرزان در برابر رسولان زانو زد. بنابراین قلب او واقعاً آماده بود تا عیسی مسیح را با ایمان واقعی بپذیرد.

در انجیل مرقس، عیسی مسیح به شاگردانش می‌فرماید:

کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد، نجات می یابد، اما کسی که ایمان نیاورد، از او باز خواست می شود.
مرقس ۱۶: ۱۶

از آنچه عیسی در اینجا می‌گوید روشن است که رستگاری را می‌توان صرفاً با پذیرش او و غسل تعمید به دست آورد. اما، عیسی مسیح این بیان را با این سخنان مقدم می‌‌دارد که:« «به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید»( مرقس ۱۵:۱۶). عیسی مسیح در اصل می‌‌گوید قبل از اینکه مردم به او ایمان بیاورند، ابتدا باید انجیل یعنی مژده نجات به آنها موعظه شود.

این مژده که عیسی مسیح درباره آن صحبت می‌کند چیست؟ این انجیلی است که خود عیسی اعلام کرد: انجیل توبه است. به این فکر کنید که اولین پیامی که عیسی مسیح بعد از غلبه بر وسوسه‌ها در بیابان بیان کرد، چه بود؟ در کتاب مقدس نوشته شده است:

عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت:«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است» (متی ۴: ۱۷)

عیسی مسیح حتی قبل از اینکه به آنها بگوید که به او ایمان بیاورند، مردم را به توبه دعوت کرد! مرقس می‌نویسد: "پس از توقیف یحیی، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ خدا را اعلام فرمود و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید.»" (مرقس ۱: ۱۴-۱۵).

 مسیح موعظه کرد: "اول توبه کنید و ایمان بیاورید»

در جای دیگر عیسی مسیح درباره مأموریت خود می‌فرماید: «... من نیامده ام تا عادلان را بخوانم، بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم» (متی ۹:۱۳) عیسی مسیح در جای دیگر می‌فرماید: "اما بدانید که اگر توبه نکنید همۀ شما ... نابود خواهید شد" (لوقا ۳:۱۳)

یحیی تعمید دهنده نیز توبه را موعظه می‌کرد تا مردم اسرائیل را برای آمدن عیسی مسیح آماده نماید.

پیام یحیی تعمید دهنده به یهودیان ساده و مستقیم بود: "در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت: «توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.»" (متی ۳: ۱-۲)

مردم از همه جا آمده بودند تا موعظه حضرت یحیی را بشنوند. و او به آنها گفت: "مسیح به زودی در میان شما ظاهر می‌شود. پس بهتر است برای ملاقات با او آماده شوید! ممکن است از آمدن او هیجان زده شوید، اما من به شما می‌گویم: قلب شما آماده نیست، زیرا به گناهان خود چسبیده اید.

برای انسان گناهکار توبه و ایمان به مسیح به عنوان راهی برای نجات جاودانه تلقی می‌‌شود

مسیح به این جهان آمده است تا با مرگ و قیام خود، تاوان گناهان بشر را بپردازد و نجات جاودانه را برای انسان‌ها فراهم کند. پس توبه یکی از عناصر اصلی برای بهره‌مندی از این نجات جاودانه است

توبه به معنای پشیمانی از گناهان و تغییر رفتار است. فردی که توبه می‌‌کند، باید از گناهان خود پشیمانی کند و تصمیم بگیرد زندگی خود را به اساس اراده خداوند تغییر دهد.

توبه شامل اعتراف و درخواست بخشش از خداوند است. فرد توبه‌ کننده باید گناهان خود را به خداوند اعتراف کند و از او بخشش بخواهد. خداوند بخشنده است زیرا توسط خون عیسی مسیح بخشیده شدیم و اگر ما توبه نمایم و به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود ایمان بیاوریم خداوند گناهان ما را می‌بخشد.

توبه و ایمان به مسیح، به عنوان نجات‌ دهنده از گناه می‌باشد. فرد توبه کننده باید به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان بیاورد.

به طور خلاصه، توبه به معنای پشیمانی، تغییر رفتار، اعتراف و درخواست بخشش از خداوند می‌باشد. زیرا خون عیسی مسیح باعث بخشش گناهان ما می‌شود

خون مسیح نه تنها گناهان ما را می‌پوشاند بلکه امرزش وبخشش گناهان مارا به ارمغان می‌اورد خداوند بخاطر خون مسیح گناهان مارا کاملا از صمیم قلب می‌بخشد و دیگر آنرا به یاد نمی اورد. پس بیایید توبه نمایم و به عیسی مسیح ایمان آوریم.

خدا کسانی را که به فرزند او ایمان اورند نجات می‌دهد وزندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند واز او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا نخواهند رسید بلکه گرفتار خشم او خواهند شد.

اگر توبه کنید، روح خدا مکاشفه جدیدی از جلال مسیح را در شما خواهد آورد. و او آن را به همه اطرافیان شما نشان خواهد داد

 


Recent Articles