The Message of Jesus Christ

  15 January 2024

Language: Dari

The message of Jesus Christ The kingdom of God is the central theme in Jesus's teaching. According to Mark, Jesus's message can be summarised as: The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel

ملکوت خدا موضوع اصلی تعالیم عیسی مسیح است. به گفته مرقس، پیام عیسی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:

و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید.»
مرقس ۱: ۱۵

پیام عیسی مسیح چه بود؟ پیام اصلی او پادشاهی خدا بود.

او این پیام اصلی را در قلب مشهورترین موعظه خود، موعظه سر کوه مشخص کرد. او بیانیه ای در مورد آنچه که باید برای پیروانش بالاترین اولویت باشد بیان کرد:

اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده خواهد شد.
متی ۶: ۳۳

سخنان عیسی مسیح واضح است، پادشاهی خدا باید در زندگی پیروان او تمرکز و تأکید شماره اول باشد. در واقع، این هسته پیام انجیل او بود. پیام انجیل عیسی درباره آمدن ملکوت خدا به این زمین بود.

برای قرن‌ها، مردم مشتاقانه منتظر مسیح بودند، مسیحی که با آمدن او، هر چیزی را که در قوم و زندگی آنها به انحراف کشیده شده بود، اصلاح نماید و آنها را از اسارت رومیان رهایی بخشد و سلطنت خود را بر قرار کند.

اما کسانی هم بودند که احساس دیگر داشتند. آنها متوجه شدند که از نظر روحی فلج هستند و در گناه غرق هستند به کسی نیاز دارند که به آنها کمک کند تا از این منجلاب نجات یابند.

افرادی که در جامعه به ایشان به نظر حقارت دیده میشد و جایگاهی مهم یا قابل توجه در جامعه نداشتند. این افراد یک جایگاه خاص در قلب عیسی مسیح دارند.

جزیه گیران، زنان بد کار، جذامیان، بیماران روانی و همچنین کودکان و صنعتگران عادی، اینها افرادی هستند که زمان برای آنها به پایان رسیده است. درد و رنج آنها بی توجه نمی ماند. فریاد شان شنیده شده است. زندگی آنها می‌تواند تغییر کند و در پادشاهی خدا می‌توانند شامل شوند.

پادشاهی خدا چیست؟ پادشاهی خدا مطمئناً یک ناحیه، یک ساختار یا یک نهاد نیست.

در قرن چهارم، آگوستین معتقد بود که پادشاهی خدا نام دیگری برای کلیسا است هم چنان چند صد سال پیش، کاشفان اروپایی فکر می‌کردند که با تحمیل تمدن خود بر مردم قاره‌های دیگر، به ایجاد پادشاهی خدا کمک می‌کنند.

اما مسلم است که منظور عیسی مسیح از پادشاهی خدا چیز کاملاً متفاوتی بوده است.

کلمات آرامی که عیسی مسیح استفاده کرد در واقع به معنای «حکومت خدا» است

مردم زمانی بخشی از پادشاهی می‌شوند که ملکوت خدا را بپذیرند و بر اساس معیارها و ارزش‌های خدا زندگی کنند.

ملکوت خدا کیفیت جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی برای هر کسانی است که زندگی خود را به روی روح خدا می‌گشایند. افرادی که می‌خواهند از عیسی پیروی کنند متوجه می‌شوند که روابط آنها تغییر می‌کند.آرامش درونی پیدا می‌کنند. اما اساس همه اینها، رابطه جدید با خداست. عیسی مسیح درباره چنان خدا صحبت کرد گویا  که کودکی در مورد پدر یا مادرش صحبت می‌کرد. هنگامی که در دعا با خدا صحبت می‌کرد، می‌گفت: «پدر» او خدا را پدرش خطاب می‌نمود. او شاگردانش را تشویق می‌نمود که خدا را پدر خود خطاب نمایند و با خدا رابطه شخصی و خصوصی بر قرار نمایند. خدایی که عیسی مسیح راجع به او صحبت می‌نمود خدای توانا و متعالی و قادر مطلق بود، نه یک موجود الهی مبهم که در همه جا و هیچ کجا نیست. خدای عیسی مسیح یک شخص است و رابطه با آن خدا فقط می‌تواند یک رابطه شخصی باشد. عیسی مسیح گفت که ملکوت یا پادشاهی خدا نزدیک است. پادشاهی یا ملکوت خدا یعنی حاکمیت قدرت و قانون خدا در دل انسانها و در جامعه، مسیح خودش به طریقی ملکوت خدا بود که به زمین آمد.  وقتیکه ما به عیسی مسیح ایمان می‌اوریم تبعه پادشاهی خدا می‌شویم.

عیسی مسیح می‌‌فرماید: «توبه کنید و به مژده ایمان بیاورید» . توبه تنها پیشمانی بخاطر گناه‌های ما نیست. در کتاب مقدس نوشته شده است که نتیجه‌ی توبه واقعی، تغییر در رفتار و کردار است. توبه واقعی به این  معنی این است که دیگر آن گناه را مرتکب نشویم. در غیر اینصورت توبۀ ما واقعی نیست. بعد از توبه ایمان به عیسی مسیح نجات دهنده است. «باور داشتن» یا ایمان داشتن به مسیح تنها به معنی پذیرش او به عنوان خداوند زندگی ‌ما‌ نیست، بلکه به معنی اطاعت از او نیز هست. عیسی مسیح کسی است که قدرت دارد توبه ما را قبول نماید و گناهان ما را ببخشد.

 زمانی که قلب‌های ما از مرض گناه شفا پیدا کنند، در ایمان به عیسی مسیح بخشیده شده پاک می‌شود و روح خدا داخل قلب ما می‌شود و قلب و فکر ما را از درون تبدیل نموده تازه و نو می‌نماید. زمانی که قلب و فکر ما تازه و نو شد پس عدالت خدا از

درون قلب ما جاری می‌شود تا زندگی پاک، عادل و ثمر بخش داشته باشیم. این بدان معنی است هر کسیکه به عیسی مسیح ایمان می‌اورد و مطابق کلام او رفتار می‌نماید، روح خدا به آن شخص قدرت اینرا می‌بحشد که در گفتار، در کردار و هم درپندار یک ایک انسان عادل باشد و در زندگی خود ثمر خوب را ببار بیاورد

یک پیرو خوب عیسی مسیح مثل درختی است که همه روزه از کلام خدا سیراب می‌شود رشد می‌کند و ثمر خوب ببار می‌اورد

خبر خوش این است که: عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد «تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد. زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود» ( (یوحنا ۳: ۱۶-۱۵

این است خلاصه پیام انجیل مسیح.

عیسی مسیح هر کس را در معرض یک انتخاب قرار می‌‌دهد: تبعه پادشاهی خدا بودن یا شهروند قلمرو شیطان بودن؛ ایمان داشتن به عیسی مسیح و دریافت حیات ابدی، یا ایمان نداشتن به عیسی مسیح و دریافت مجازات ابدی، در این زندگی تنها این دو انتخاب وجود دارد

Recent Articles