The Birth of the Church

  24 January 2023

Language: Dari

After rising from the dead for forty days, Jesus appeared to his disciples and followers many times and spoke to them about the kingdom of God. But on the 40th day, he ascended to heaven from the Mount of Olives, in front of the eyes of the disciples, with the same body he had after the resurrection from the dead

عيسی مسيح خداوند، پس از زنده شدن از مردگان در طول چهل روز، بارها خود را بر شاگردان و پيروانش ظاهر کرد و درباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت. اما در روز چهلم، او از کوه زيتون، در برابر چشمان شاگردان، با همان بدنی که پس از قيام از مردگان داشت، به آسمان صعود نمود.

وقت عیسی مسیح به آسمان صعود می‌نمود به شاگردان خود وعده داد که پدر آسمانی شما را پس از چند روز با آتش تعمید خواهد داد (عید پنطیکاست یا پنجاهه) و وعده آمدن روح القدس داد و گفت یک روز به این جهان باز خواهد گشت.

ده روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان در موقع عید پنطیکاست، یهودیان در اورشلیم در یکی‌ از مراکز فرهنگی‌ حکومت روم باستان جمع شده بودند تا مناسبتی را جشن بگیرند، در حدود صد و بیست نفر از شاگردان عیسی مسیح  در یک خانه‌ای جمع شده بودند که ناگهان اتفاق نادر و غیر منتظره‌ای رخ داد. کتاب مقدس گزارش می‌دهد:

ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پُر ساخت. در برابر چشم آنها زبانه  هایی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنها قرار گرفت. همه از روح القدس پُر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های دیگر شروع به صحبت کردند.اعمال رسولان ۲: ۲-۴
شاگردان عیسی مسیح صدایی شبیه صدای باد شنیدند ولی صدای باد نبود. آنها دیدند که چیزی شبیه زبانه‌های شعلهٔ آتش بر آنان نازل می‌شود ولی در واقع آتش نبود. سپس آنان به زبان‌های مختلف بیگانه که قبلاً هرگز نیاموخته بودند سخن گفتند. انبوه جمعیت از سرزمین‌های مختلف به گرد شاگردان جمع آمدند و هر کس پیغام خدا را به زبان مادری خود می‌شنید و همه از این واقعه متحیر شدند. آنگاه پطرس برخاست و جماعت را مخاطب ساخته و گفت که عیسی وعده خود را در مورد عطای روح القدس انجام داده است. پطرس با قدرت روح القدس تشریح کرد که چرا لازم بود عیسی برای گناهکاران فدا شود و خدا چگونه او را از مردگان برخیزانید. او گفت که خودش و سایر رسولان شاهدان عیسی قیام کرده از مردگان بوده اند و مردم را تشویق کرد توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان آورند تا گناهانشان آمرزیده شود. روح القدس موعظهٔ پطرس را وسیله قرار داد تا قلوب مردم را دگرگون نماید به طوری که در همان روز سه هزار نفر از یهودیان ایمان آورند و به نشانهٔ پاکی از گناه به نام عیسی در آب تعمید گرفتند.

پس از این واقعه رسولان و سایرشاگردان عیسی به رساندن مژده نجات در شهر اورشلیم و سایر شهرها ادامه دادند به طوری که بسیاری ایمان آوردند. بعداً سرانِ یهود به طوری که عیسی پیش گویی فرموده بود به ایمانداران آزار رساندند و حتی برخی از آنان را کشتند. در نتیجه بسیاری از پیروان عیسی از فلسطین فرار کردند و هر جا می‌رفتند مژده عیسی را می‌رساندند، به طوری که بسیاری از یهودیان به عیسی ایمان آوردند. بعدها خدا پطرس را هدایت فرمود که به خانه افسری که یهودی نبود برود و پیغام نجات را به او و خانواده اش برساند. تمام اعضای این خانواده ایمان آوردند و تعمید گرفتند و روح القدس را یافتند. بدین طریق واضح گردید که خدا مایل است تمامی بشر، هم یهودیان و هم امت‌ها، نجات یابند.

یکی از پیشوایان یهود که سولس نام داشت از مخالفین سرسخت پیروان عیسی بود و به دستگیری و محبوس ساختن و قتل آنها اشتغال داشت. هنگامی که عازم دمشق بود تا ایمانداران آنجا را دستگیر نماید عیسای مسیح زنده از آسمان بر او نازل شد و به او فرمود:«چرا مرا آزار می‌رسانی؟» سولس وقتی مسیح زنده را دید به او ایمان آورد و مسیح هم او را یکی از رسولان خود ساخت. بعداً به نام پولس معروف گردید و برای رسانیدن مژده نجات مسیح به رومی‌ها و یونانی‌ها بیش از همه زحمت کشید. به علاوه پولس رسول سیزده نامه از نامه‌های عهد جدید را نوشت.

مأموریت هر کلیسا به عنوان بدن مسیح، یعنی هر ایماندار مسیحی، در وهله اول رساندن خبر خوش انجیل به جهانیان است و دوم شاگرد ساختن آنان به جهت ادامه کار خود مسیح بر روی زمین می‌باشد . مسیح در انجیل متی فصل ۲۸ آیه ۱۹ می‌فرماید

پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید
متی ۲۸: ۱۹Recent Articles