Jesus Christ, He Saves You

  21 December 2020

Language: Dari

The Bible tells us about the birth of Jesus Christ: He was born in a stable in Bethlehem. He was the Son of God who came to save the people. To save from destruction, only he could do this, all people have sinned and are deprived of the glory of God, and under heaven no name has been given to people except the name of Jesus so that we may be saved. Anyone can be saved from the punishment of sin if they believe in Jesus Christ.

کتاب مقدس کلام خدا، تولد عیسی مسیح را اینگونه بیان می کند: او در شهر بیت لحم در اخوری تولد شد. او پسر خدا بود که برای نجات مردم آمده است. برای نجات از نابودی، تنها او می توانست این کار را انجام دهد، همه مردم گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، و در زير آسمان هيچ نامی جز نام عيسی به مردم عطا نشده است تا بوسيله آن نجات يابيم. هرکسی می توان از مجازات گناه نجات یابد، اگر به عیسی مسیح ایمان داشته باشد.

او آمد تا بین خدا و انسان رابطه قطع شده را دوباره بر قرار نماید.

بنابراین: با آمدن مسیح به این جهان زمان جدیدی طلوع کرد. آن کودک از بیت لحم برای نجات انسان گناهکار آمد. که ما آنرا به عنوان کریسمس، عید میلاد مسیح جشن میگیریم. ولی تجلیل از این روز در همه جا متفاوت میباشد. اما آنچه در کتاب مقدس نوشته شده است به قوت خود باقی است و آن اینکه : " او آمد تا نجات دهد " او با مردم ملاقات کرد و زندگی آنها را در مسیر بازگشت بطرف خدا هموار نمود. این اتفاقی بود که برای مردم افتاد، آنها به عیسی مسیح به عنوان ناجی خود ایمان آوردند، این اتفاق هنوز هم می افتد ، وقتی او با مردم ملاقات می کند آنها را نجات میدهد و حیات جاودانی نصیب شان میشود و گناهان شان آمرزیده شده و حیات ابدی  را از وی دریافت می‌‌دارند.

کسانیکه که او را جستجو می کنند حتمی او را پیدا می کنند، زیرا عیسی مسیح میفرماید: " من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من" ( مکاشفه 20:3)

 عیسی مسیح درین جهان آمد تا  رابطه قطع شده بین خدا و انسان را برقرار نماید. عیسی مسیح آمد تا گناهان مردان و زنان سقوط کـرده را بـر دوش خـود گیـرد و زندگی خود را به عنوان قربانی به جای  گناهان آنها بدهد.

هموطن عزیز! حالا  عیسی مسیح از طریق ویب سایت امید برای افغانها با شما ملاقات می کند، شما با پیام تولد، زندگی و مرگ عیسی مسیح چه خواهید گفت؟ پیام عیسی مسیح بشما هم مربوط میشود، پس آنرا نادیده نگیرید. او بشما خوش آمدید میگوید او از شما میخواهد  در جمع ایمان داران به مسیح برای شنیدن بیشتر، برای یادگیری بیشتر و برای شاد بودن در ملکوت خدا یکجا شوید.

آرامش الهی فقط به وسیلۀ مسیح عیسی به دست میاید. بدون ایمان به عیسی مسیح، روح‌القدس در وجود ما، زندگی نخواهد کرد. و اگر روح‌القدس در وجود ما نباشد، سلامتی و آرامش خدا نیز در ما وجود نخواهد بود. به همین سبب عیسی مسیح از ما دعوت می نماید و میفرماید:« ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد." (متی ۲۸:۱۱)

عیسی مسیح بعد از مرگ بر روی صلیب و تدفین، دوباره زنده شد و اکنون زنده است، بر در قلب شما ایستاده است او می خواهد تمام گناه های شما را ببخشد، رابطه و مشارکت واقعی و بسیار نزدیک، بین شما و خدای قدوس برقرار نماید و به شما حیاتی جدید و ابدی در خدا ببخشد.

دوستای عزیز، اگر هر آنچه که ذکر شد، قبول داشته باشید، کافی است که از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آورید. عیسی مسیح با خون گرانبهایش ای امکان را برای ما ایجاد کرد که در صورت توبه و بازگشت بسوی او ، توسط خدا پذیرفته شویم. تا باشد زندگی جاودانه را نصیب شویم.


Recent Articles