Forgiveness

  17 March 2013

Language: Dari

   وقتی که ما با کسی دوست می شویم به آرامی و کم کم دوستی ما یا پایدار تر می شود و یا از بین می رود.  ولی محبت خدا چگونه است؟ راستش محبت و عشق خدا به ما از همان ابتدا کامل بود و هست پس نیازی به کامل شدن به مرور زمان  را ندارد.
بعضی وقتها ما با کسانی برخورد می کنیم که دشمن ما هستند و می خواهند به ما ضربه بزنند. کسی نیست که اینگونه افراد را در زندگی خود ندیده باشد. چرا که دشمنی یکی از خصوصیات ذات انسان سقوط کرده است. خصوصیاتی که حتی در همان روزهای اولیه پیدایش در وجود انسان وجود داشت.  دشمنی قائن با برادرش هابیل را به یاد بیاورید که چه نتیجه فاجعه آمیزی را به بار آورد، بلی برادر کشی را عاقبت نمایان کرد. ما در تعریف دشمنی هرگونه رفتاری را که بر علیه ترقی و زندگی و حیات ما ایجاد شود دشمنی می دانیم. غریزه ما  حکم می کند که ما در برابر دشمن، از خود دفاع کنیم .اما اگر مجبور شویم دشمن خود را تائید کنیم و او را پذیرا شویم و کار مفیدی برایش انجام دهیم چه می شود؟ گاهی افراد از تجربه شان در این باره سخن به میان می آورند. تجربه کسانی که در زندان بودند و از طرف زندانبانان شکنجه شدند و یا به آنها جفا رسانده اند. ممکن آنها بعد از مدتی شاید بتوانند این افراد را ببخشند ولی آیا می توانند بگویند که خاطره  آن روزها تلخی را، در درون خود حس نمی کنند؟ چه کسی می تواند بگوید که من بخشیدم و خاطره تلخی ها را نیز پاک کردم؟ آیا کسی هست که بتواند این کار را انجام دهد؟
من می گویم بلی. من می خواهم به شما کمک کنم که اگر نمی توانید اینگونه ببخشید، پس بخشش و محبت خدا را در رابطه با خودتان درک کنید و یاد بگیرید و مثل خداوند ما عیسی باشید. برای این کار باید به خود ما فکر کنیم پس بیاییم هر کدام ما از خود ما شروع کنیم. درگذشته هر کدام از ما؛ چقدر بر علیه خدا طغیان کردیم؟ چقدر بر علیه خدا حرف زدیم؟ چقدر اعمال ما بر علیه خدا بوده؟ چقدر مزاحم کسانی شدیم که خدا آنها را خلق کرده و دوست دارد؟ چقدر طبیعت و خلقت زیبای خدا را خراب کردیم؟ چقدرعملاً خواستیم مانع عملکرد خدا برای دیگران باشیم و با آنها حسودی کردیم؟ چقدر با شیطان همدستی کردیم ؟ آیا می شود به این لیست افزود؟ بلی بسیار. اما در عوض این همه، خدا برای ما چه کرده؟ من دو نکته را برای شما می گویم: اولین کاری که خدا برای ما انجام داده توجه کنیم، بیاییم رساله رومیان ٥: ٨ را بخوانیم «اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما کاملاً گنهکار بودیم، مسیح به خاطر مرد.» بلی خدا هنگامی چترمحبتش را بر سرما گرفت که ما هنوز گناهکار وضد او بودیم. کسانی که توبه می کنند آنها شاید دراوایل ایمان خود هنوز باز، قسمتی از گذشته گناه آلود خود را با خود می داشته باشند. چقدر این کارغیر قابل تحمل است که کسی برای گناهان من بمیرد ومن این را به زبان اعتراف کنم بعد بیایم بازهم همان کار را تکرار کنم. دشمنی در دشمنی یا دشمنی در دوستی نامش را چه می گذارید ؟ یکی توبه کرده به مسیح ایمان آورده ولی هنوز فحش می دهد دیگری هنوز دروغ می گوید یکی سگرتش برایش خداست و… با این حال که عیسی برای او بر صلیب رفته. چقدر تحمل خدا و صبرش نسبت به تک تک افراد زیاد است. . آیا شایسته نیست که ما که درحجم بالا مورد تحمل خدا شده ایم، در بسیار اندک دیگران را تحمل کنیم؟ دومین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که با این که گاهی سالها از زندگی ایمانی افراد می گذرد و آنها در مسیر تولد تازه گام بر می دارند آیا کسی جرات می کند که بگوید به قوت خودش توانسته این مسیر را طی کند؟ من می گویم البته که نی. فیض عیسی مسیح و قوت روح القدس و تسلی و حمایت اوست که ما را کمک می کند. . خدا همیشه باما است. یکی از اسامی عیسی عمانوئیل است که یعنی خدا با ما. ببینید مانند این مثل می شود که من، کسی را با من دشمن است چنان محبت و کمک می کنم که او به میل خود ولی به کمک من با من ستیز نمی کند.
اگر خدای پدر، فیض عیسی را برای ما نمی گذاشت ما هر روز با او دشمنی می کردیم. خدا در محبت بی حدش ما را بخشیده و به فیضش ما را مجهز کرده دیگر نیازی به احکام جدید نیست.  فیض هرگز ساقط و کهنه نمی شود چرا که فیاض آن زنده و جاوید است.  پس فیض همیشه تازه است تازه تر از هر کتابی و هر دفتری و هر روشی. محبت عیسی کامل است چون عیسی از ازل بوده و تا به ابد هم زنده است و حضور دارد و به محبت عمل می کند و هیچ خلقت از نظرش مخفی نیست پولس رسول چه زیبا بیان می کند در رومیان 7 : 24 -25« من چه آدم بدبختی هستم! این بدن، مرا به سوی مرگ می کشاند. چه کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است.» حال ما چقدر می توانیم دشمنان خود را  تحمل کنیم وقتی می فهمیم خود ما را کسی دیگر  تحمل می کند؟ چقدر با دیگران مدارا می کنیم وقتی می بینیم خدا با ما مدارا می کند؟ چقدر واقع بین هستیم؟ ما می توانیم در زندگی خود با شادی ببخشیم. وقتی که محبت خدا را به خود ببینیم اگر کسی هنوز نمی تواند ببخشد دلیل این نیست که بگوید آخر من انسانم دیگر من که خدا نیستم تا بتوانم مانند او ببخشم.  خدا به ما محبت واقعی را نشان داد که آنرا عملی نماییم نه این که فقط بخوانیم یا بشنویم.  پس بیایم محبت واقعی عیسی را درک کرده مانند عیسی زندگی کنیم. خدا نه تنها در نام عیسی و به خون او گناهان ما را بخشیده و ما را عادل شمرده بلکه به ما اقتداری داده است. برپایه اقتداری که عیسی مسیح بر شیطان و شرارت دارد، عیسی مسیح به ما توانایی داده تا بتوانیم برپایه ایمان خود زندگی درستی داشته باشیم. عیسی مسیح میفرمایید:  «چیز های بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آن ها را ندارید. در هر حال، وقتی که او روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده باخبر می سازد.» روح القدس در روز پنطیکاست برتمام بشر آمده و امروز هم همه ایمانداران به مسیح با توجه به هدایت روح القدس در زندگی مسیحی خود به پیش می روند پس شایسته است بدانیم که روح القدس ثمرات نیکو را در ما پدید خواهد آورد وما را به همه آنچه عیسی از ما خواسته تقویت می کند . در رسالۀ غلاطیان می خوانیم: «اما ثمرۀ که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است.»(٥: ٢٢)
محبت و مهربانی ما شاید درست بخشنده نباشد ولی محبتی که ثمره روح القدس در ما است به مانند عیسی عمل می کند پس بیایم به روح القدس ودر نام عیسی مسیح  بخشنده باشیم.  آمین.     (نوشته سپهر نافذی)

درنو دوستانو!

تاسو او ستاسو د فاميل ټولوغړو ته دنوي کال د رارسيدوله امله دزړه لوکومي مبارکي وايم .   هيله مند يم چي نوی کال تاسوته نوی خوښی او برياوي له ځانه سره راوړي .

Recent Articles